Nyheder

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Mariagerfjord Idrætsforening.

 

Kære medlemmer af MIF

 

Grundet Corona, har det ikke været muligt at afholde generalforsamling i Mariagerfjord Idrætsforening. Men det må vi nu. Jeg vil derfor gerne indbyde vores medlemmer til generalforsamling fredag d. 26/6 kl. 10 – 12. Vi afholder generalforsamlingen på Værestedet Fjordgade, Fjordgade 12, i Hobro. Er vejret godt, sidder vi udenfor i atrium gården.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

10. Evt.

Forslag som ønskes forelagt generalforsamling skal være formanden i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til e-mail: peste@mariagerfjord.dk

Jeg håber at se mange af vores medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Peter Steen

Formand